Youtube Facebook

Brands Beyond Boundaries

Bringing local brands global with visual storytelling

Entrepreneurship Cruise – Halong Bay Vietnam

Video

Go Explore Vietnam 2018

Video

The World of Wine – Red Apron

Photo

Vespa Adventure – Hanoi (Vietnam)

Photo

CoXplore India – Pearl Palace Heritage Hotel

Video

Sisters Tour Vietnam

Video

Xplore Halong Bay – Indochina Junk

Video

Aurora Travel DMC – The Real Asia

Video

Success Asia Conference

Video

Conference: How can HR add more values to CEOs

Photo
loading

About Us

Hãy để chúng tôi kể câu chuyện thương hiệu của bạn theo một cách sáng tạo và hiệu quả! Explore More

Là những người trẻ sáng tạo có cùng mong muốn giúp đỡ cộng đồng doanh nhân đưa những sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến gần hơn với khách hàng, chúng tôi cùng nhau sáng lập nên CoXplore Media và lựa chọn truyền thông thương hiệu thông qua video marketing làm năng lực cốt lõi cho doanh nghiệp. Tại CoXplore, chúng tôi tin rằng truyền thông thương hiệu qua hình ảnh là phương thức hiệu quả nhất để nhãn hàng truyền tải thông điệp của mình tới khách hàng. Hãy để chúng tôi kể câu chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp của quý vị theo một phong cách sáng tạo và hiệu quả!